ไม่สามารถใช้คำสั่ง SQL ได้ -->Unknown column 'status' in 'where clause'select * from personal where playerID='594' AND (typeID='1' OR typeID='2') AND status='1' order by number ASC