ไม่สามารถใช้คำสั่ง SQL ได้ -->Table 'thaipremierleague2014.playerstat2011' doesn't existselect * from playerstat2011 where playerID='809' AND (typeID='1' OR typeID='2') AND completed='1' order by number ASC